Vyšetrenie a odstránenie výrastkov

Vyšetrenie výrastkov, sa robí za pomoci dermatoskopu, kedy dermatológ určí či sa jedná o znamienko, alebo výrastok. Výrastky sú kožné výčnelky, ktoré sa bežne na zdravej koži môžu nachádzať. 

Vyskytujú sa kdekoľvek na tele. Zvyčajne sa jedná o estetický problém, ale môžu znamenať aj vážnejsí zdravotný problém. Estetické výrastky nenesú so sebou žiadne zdravotné riziká. Jedná sa zväčša o fibrómy (kožné a slizničné výrastky), starecké bradavice, hemangiómy, syringómy, mília, xanthelasma... V prípade, že si dermatológ nie je istý bunkovým typom výrastku, preventívne ho posiela na histologické vyšetrenie. Výrastky pri ktorých treba zbystriť pozornosť, lebo môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy napr. cornu cutaneum, kde ide o predrakovinový stav kože (až prechod do carcinoma spinocellulare). Preto je dôležitou prevenciou návšteva dermatológa, ktorý včas zdiagnostikuje a odhalí problém.

Odstránenie výrastkov odporučí dermatológ na základe diagnostiky. Pri odstraňovaní výrastkov má dermatológ viacero možností, avšak voľba vhodnej metódy závisí od rozsahu, lokality a pôvodu (zhubný, nezhubný výrastok). 

Ako odstrániť výrastky?

V prípade, že dermatológ určí, že výrastok je  nezhubný, volí najčastejšie metódu odstraňovania laserom t.j laserová evaporácia – vypálenie výrastku za pomoci CO2 laseru. V tomto prípade pacient nie je obmedzený na dennodenných aktivitách a hneď po zákroku môže ísť do práce, alebo cvičiť. Keď dermatológ určí, že malígny potenciál sa nedá rozhodnúť pri dermatoskopickom vyšetrení, rozhodne sa medzi dvomi metódami odstránenia. Prvou je chirurgická excízia- skalpelová metóda. Vtedy sa odstráni celý výrastok, čo umožňuje dermatológovi zaslať výrastok na histologické vyšetrenie. V tomto prípade sa daná lokalita lokálne umŕtvi a po zákroku zašije stehmi. Pacientovi je odporúčaný šetriaci režim a po cca 10-14 dňoch prichádza na výber stehov. Druhou metódou je CO2 excízia – vyrezanie výrastku za pomoci laseru. Aj v tomto prípade vyreže dermatológ celý výrastok, čo mu umožňuje ho následne poslať na histologické vyšetrenie. Po tomto odstránení nie je pacient nijako vážne obmedzovaný, môže ísť do práce, alebo aj cvičiť. Následne sa za pár dní vytvorí na erózií (ranke) chrastička, ktorú si treba chrániť pred strhnutím, po prípade odškrabnutím, aby bol proces hojenia čo najestetickejší.