Vyšetrenie a odstránenie cievok, hemangiómov

Vyšetrenie cievok a hemangiómov spočíva z návštevy u dermatológa, ktorý určí rozsah a typ problému. Hemangióm je typ nezhubného nádoru vytvorený z krvných ciev. Výskyt je možný kdekoľvek na tele, nakoľko vychádza z krvných ciev. 

Hemangiómy bývajú vrodené, alebo získané v priebehu života vplyvom rôznych faktorov. Zväčša sa jedná len o estetický problém, v ojedinelých prípadoch sa môže jednať o zdravotný problém- keď vzniká nádor v krátkom čase a rýchlo narastá jeho veľkosť. Rozlišujeme 3 typy hemangiómov. 1. typ nazývaný kapilárny je tvorený krvnými kapilárami, ktorými preteká krv a preto majú často červenú farbu, ľudovo sa tiež nazýva jahodové znamienko. 2. typ je kavernózny hemangióm. Ako samotný názov napovedá, kaverna je dutina, čiže sa jedná o typ, ktorý je tvorený širokými  cievnymi priestormi – dutinami. Navonok sa javia ako podkožné, alebo kožné hrbole nejasného tvaru a ohraničenia. Podľa výskytu sú buď červenej, alebo modročervenej farby.  Zväčša sa vyskytujú na trupe a hlave. 3. typ je artériovenózny vyskytujúci sa na slizniciach, ale aj na koži, z nich môže po poranení krv striekať (sú pod vyšším tlakom).

Rozšírené cievky (pavúčkové névy, neavi arranei) na tvári a nohách trápia čoraz častejšie nielen ženy, ale aj mužov. S pribúdajúcim vekom sa začínajú objavovať aj rozšírené cievky, zväčša okolo 35. roku života. Nie je to striktné pravidlo, môže to byť aj omnoho skôr. Tento zväčša estetický problém vzniká na základe straty elasticity cievok a to z rôznych príčin. Jednou z príčin je genetická predispozícia, vek, hormóny, alkohol, fajčenie, nadváha... Najčastejšie miesto výskytu je tvár, oblasť nosa, líc, brady a tiež nohy. Tieto žilky potom vytvárajú zhluky cievok, ktoré tiež poznáme pod názvom metličky, pavučinky, pavúčkové névy (neavi arranei). 

Metóda odstránenia cievok a hemangiómov záleží podľa ich lokalizácie a veľkosti. Dermatológ môže zvoliť možnosť odstránenia cievok tzv. cievnym laserom, ktorým deštruuje rozšírenú cievku. Vďaka čomu sa takto zničená cievka sama vstrebe a zahojí sa spojivovým pruhom. Avšak podstatné je aby pacient, ktorý sa rozhodol pre tento spôsob odstránenia  neužíval lieky na riedenie krvi. Tiež je podstatné vedieť, že odstraňovanie cievnym laserom nie je vhodné pre všetky typy cievok. Je vhodný a bezpečný pre cievky do šírky cca 1,2 mm. Po ošetrení je potrebné si ošetrovanú lokalitu chrániť UV faktorom.

Hemangiómy je tiež možné odstrániť CO2 laserovou metódou. A to buď excidovať- vyrezať, alebo vypáliť- evaporovať. Výber metódy závisí tiež od lokalizácie a množstva tumorčekov. Podľa toho sa dermatológ rozhodne pre účinnejšiu variantu. Obe metódy sú rýchle a takmer bezbolestné. Pri evaporácií dermatológ spáli a zároveň zataví cievku. V prípade CO2 laserovom excidovaní, hemangióm vyreže laserovým lúčom, ktorý zároveň zatavuje cievky, takže daná oblasť nekrváca, po prípade iba minimálne. V prípade odstránenia CO2 excíziou, je možné v odobratý materiál odoslať na histologické vyšetrenie.