Mykóza nechtov

 Mykóza sa definuje ako infekčné ochorenie kože, slizníc alebo nechtov a vlasov. Mykóza, hovorovo nazývaná aj pleseň, je spôsobená hubovou infekciou, ktorú poznáme aj pod odbornými názvami napr. tinea, epidermophytia, trichophytia. 

Toto infekčné ochorenie je veľmi rozšírené v populácii. U dospelých ľudí je zaznamenaný priemerný výskyt až u 30% a u ľudí nad 70 rokov veku dokonca až 80% výskyt. 

Na liečbu mykózy používame niekoľko spôsobov.  Medzi najznámejšie formy liečby patrí lokálna liečba, perorálna liečba – liečba tabletkami podávaná ústami a laserová liečba. Najčastejšiu formu liečby mykózy, ktorú už asi každý pacient čo trpí mykózou vyskúšal, je lokálna liečba. Veľa pacientov sa snaží vyriešiť svoj problém liečivami, ktoré sú voľne dostupné v lekárni. Zväčša sa jedná o krémy, laky a o rôzne kúpele. Túto liečbu je vhodné zvoliť vtedy, keď je ochorenie v rannom štádiu, avšak veľa pacientov už s pokročilou mykózou rieši svoj problém práve touto formou. Tá však v takýchto prípadoch už nie je taká účinná, nakoľko sa infekcia už pravdepodobne rozšírila hlbšie. Ak plesňová infekcia je už vo vyššom štádiu, jej potlačenie je zväčša liečené perorálnou liečbou. Táto forma liečby je zdĺhavá, pri liečbe nechtov trvá v priemere od 3 do 18 mesiacov. V tejto forme liečby je nutné pravidelné sledovanie pečeňových testov, nakoľko dlhodobé užívanie môže mať nepriaznivý vplyv na pečeň. Počas perorálnej liečby sa napríklad nesmie požívať alkohol. 

 Najúčinnejšou formou lokálnej liečby nechtovej mykózy je laserové ošetrenie. Laserový lúč spečie hubové vlákna v nechtovej platničke čo je najefektívnejšia forma liečby, bez vedľajších účinkov systémovej (tabletkovej) liečby. Laserové ošetrenie sa vykonáva ambulantne, pacient po ošetrení môže ihneď vykonávať bežné denné aktivity. Ošetrenie si nevyžaduje umŕtvenie a je potrebné opakovať pravidelne každé 3 až 4 týždne, najlepšie však do úplného odrastenia zdravej nechtovej platničky. Avšak táto forma liečby nechtovej mykózy nie je vhodná pre každého pacienta, preto vždy lekár ordinuje adekvátnu liečbu pacientovi na základe konzultácie.