Epilácia: Účinné odstránenie chĺpkov

V dnešnej dobe otázka ohľadne zbavovania sa neželaného ochlpenia už nie je tabu. Avšak ešte veľa ľudí v tejto dobe nerozlišuje medzi epilácioudepiláciou, čo je v skutočnosti diametrálny rozdiel. 

Depilácia

Depilácia je odstraňovanie chĺpkov na povrchu pokožky, kedy cibuľka chĺpku ostáva v podkoží. Najznámejšie spôsoby depilácie sú za pomoci žiletky alebo holiaceho strojčeka. Avšak tento spôsob zbavovania sa neželaného ochlpenia nie je dlhodobý a vo väčšine prípadov potrebný opakovať dennodenne. Čoraz častejšie väčšina ľudí vyhľadáva trvácnejšie depilačné metódy zbavovania sa chĺpkov.  Medzi najznámejšie metódy patrí depilácia studeným, teplým voskom, prípadne depilačným krémom. Avšak aj tieto metódy nemajú z dlhodobého hľadiska veľkú perspektívu a často krát musia ľudia tieto zväčša bolestivé metódy opakovať už po cca 2 až 4 týždňoch.

Epilácia

Najvhodnejšou a zároveň najpopulárnejšou metódou zbavovania sa nežiadúceho ochlpenia je epilácia. Pri tejto metóde je cibuľka chĺpku narušená, „spálená“, čo neumožňuje ďalší rast chĺpku z tejto cibuľky. V našej ambulancii používame na epiláciu diódový laser (LED laser), ktorý priamo zaznamená tmavý pigment chĺpku a tým pádom ho zničí – spáli. Epilácia sa vykonáva v aktívnej fáze rastu chĺpku a to z dôvodu, aby laserový lúč prenikol priamo do zárodočného ložiska vlasovej cibuľky. V prípade, že chĺpok je v pasívnej fáze (cibuľka je malá), laserový lúč vlasovú cibuľku minie, čiže ju nenaruší a chĺpok z nej bude naďalej vyrastať. Preto je potrebné pre čo najefektívnejší výsledok laserovú epiláciu niekoľkokrát zopakovať, aby sa eliminoval čo najväčší počet vlasových cibuliek. Opakovanie ošetrení sú chronologicky rozdelené podľa časti tela. Je to cca 6 -12 týždňov. Záleží od epilovanej lokality. Odporúčame pre čo najlepší výsledok eliminácie ochlpenia 5 až 6 ošetrení. Pri tomto množstve opakovaní je možný výsledok eliminácie až 80% z pôvodného ochlpenia. Je to stav trvácny, avšak treba brať do úvahy hormonálne zmeny či genetickú predispozíciu, čo taktiež ovplyvní počet ošetrení. Je veľmi dôležité pri prvej návšteve skonzultovať váš zdravotný stav, aby náš personál lepšie spoznal váš zdravotný stav a tým pádom Vás vedel edukovať o vhodných možnostiach, ako dosiahnuť váš vytúžený cieľ - zbavenia sa nežiadúceho ochlpenia.

Vďaka tejto metóde si nemusíte chĺpky nechať narásť ako pri zastaranejších metódach, čo vo väčšine prípadov spôsobovalo diskomfort. Takáto metóda sa využívala pri epilácii IPL, kedy chĺpok na pokožke umožňoval IPL tzv. „hromozvod“, aby lúč mohol preniknúť do kože. Potrebné však je, aby ste pred ošetrením prišli oholení, avšak nie s vytrhaným ochlpením. Je veľmi dôležité dodržať inštrukcie pred epiláciou, nakoľko vytrhnutie chĺpku by spôsobilo odstránenie vlasovej cibuľky z kože, čo by laserovému lúču neumožňovalo zničenie chĺpku. Inak povedané, „laser by strieľal na slepo“. Vďaka aktívnemu chladeniu laserovej hlavice je zákrok komfortnejší. Po laserovej epilácií môže byť pokožka mierne začervenaná, podráždená, avšak tento stav zmizne do pár hodín.

Epilácia počas letných mesiacov sa neodporúča na miestach, ktoré nie sú chránené pred slnečným žiarením, napr. tvárová oblasť, horné a dolné končatiny. Je to z hľadiska prevencie a ochrany proti vzniku pigmentácií v epilovanej lokalite. Avšak aj počas zimných mesiacov myslíme na prevenciu našich pacientov a preto odporúčame v prípade vystavovaniu sa slnečnému žiareniu (v lokalite, kde bola vykonaná epilácia) napr. na horách používať ochranný faktor 50+ alebo iné ochranné prostriedky. Laserová epilácia sa tak stala zlatým štandardom pri odstraňovaní nežiadúceho ochlpenia.